Ausschreibungsbekanntmachung

Dienstag, 1. April 2014

Dirinler Döküm San. Tur. Liman İşl. ve Tic. A.Ş., İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İzmir’de Rüzgâr Türbinlerinde Kullanılan Redüktör Gövdelerinin İyileştirme Çalışmaları projesi kapsamında Rüzgâr Türbinlerinde Kullanılan Redüktör Gövdelerinin İyileştirme Çalışmaları projesi kapsamında Kum reklamasyon sistemi kurulumu için aşağıda yazılı lotlarla ilgili olarak mal alımı ihalesi ile sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhale dosyamıza ulaşmak için tıklayınız.