KALİTE POLİTİKAMIZ

DİRİNLER DÖKÜM KALİTE POLİTİKASI

 • Sfero ve Pik Döküm konusundaki uzmanlığımızla ülke ekonomisine katma değer sağlayıp, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ağır sanayi firmalarının tedarikçisi olmayı,
 • Üretim ve Faaliyetlerimizde kaliteden ödün vermeden teknolojik gelişmeleri takip ederek, üretimi miktarını ve rekabet gücümüzü sürekli artırmayı,                                                                                
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en üst düzeyde sağlamayı,                                                                                                                                                                     
 • Tüm çalışmalarımızı ulusal / uluslar arası ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,                                                                                         
 • Üretimin her aşamasında tüm çalışanlarımıza Kalite Yönetim Sistemimizin önemini aşılayarak ve süreçleri gözden geçirme çalışmaları ile sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmeyi,
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı, gelişimleri için eğitime önem vermeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi yürütürken çevreye duyarlı olmayı,

Taahhüt Ederiz.                       

DİRİNLER DÖKÜM ENERJİ POLİTİKASI                

 • Pik ve sfero döküm ürünlerin üretimini yüksek kalite standartlarında gerçekleştiren Dirinler Döküm , tesislerinde enerji kullanımını minimum seviyeye indirerek enerji tasarrufuna katkı sağlamaktır.
 • Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi Enerji Performans Göstergelerini izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
 • Enerji kullanımında en büyük payı olan elektrik enerjisini tasarımdan başlayarak proseslerimize kadar her aşamada değerlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı
 • Makine ve teçhizat satın alırken enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,
 • Mevcut ve işe yeni başlayan tüm personelimize enerji yönetim sistemleri ile ilgili düzenli eğitim vermeyi

Taahhüt Ederiz.